Cán bộ CNV Trường THCS Chư Quynh

Trần Thị Thùy Như

Cô Trần Thị Thùy Như

Tổ Văn Phòng
Nội dung đang cập nhật
Nguyễn Văn Nghĩa

Thầy Nguyễn Văn Nghĩa

Tổ Văn Phòng
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Xuân Đường

Chú Nguyễn Xuân Đường

Tổ Văn Phòng
Nguyễn Xuân Đường
Lê Thị Bích Ngọc

Cô Lê Thị Bích Ngọc

Tổ Văn Phòng
Lê Thị Bích Ngọc

Thầy Ngô Thắng Lợi

Tổ Năng Khiếu
Ngô Thắng Lợi

Thầy Ngô Thắng Lợi

Tổ Năng Khiếu
Ngô Thắng Lợi

Thầy Hồ Viết Thập

Tổ Năng Khiếu
Hồ Viết Thập

Thầy Hồ Viết Thập

Tổ Năng Khiếu
Hồ Viết Thập

Thầy Hứa Cảnh Hưng

Tổ Năng Khiếu
Hứa Cảnh Hưng

Thầy Hứa Cảnh Hưng

Tổ Năng Khiếu
Hứa Cảnh Hưng
Nguyễn Đinh Hải

Thầy Nguyễn Đinh Hải

Tổ Năng Khiếu
Nguyễn Đinh Hải

Cô Nguyễn Thị Yến

Tổ Năng Khiếu
Nguyễn Thị Yến

Cô Nguyễn Thị Yến

Tổ Năng Khiếu
Nguyễn Thị Yến
Nguyễn Thị Mai Trang

Cô Nguyễn Thị Mai Trang

Tổ Năng Khiếu
Nguyễn Thị Mai Trang

Cô Nguyễn Thị Mai

Tổ Năng Khiếu
Nguyễn Thị Mai

Cô Nguyễn Thị Mai

Tổ Năng Khiếu
Nguyễn Thị Mai

Cô Phạm Thị Xuân Thu

Tổ Năng Khiếu
Phạm Thị Xuân Thu

Cô Phạm Thị Xuân Thu

Tổ Năng Khiếu
Phạm Thị Xuân Thu
Nguyễn Văn Thành

Thầy Nguyễn Văn Thành

Tổ Năng Khiếu
Nguyễn Văn Thành

Cô Võ Hương Giang

Tổ Năng Khiếu
Võ Hương Giang

Cô Võ Hương Giang

Tổ Năng Khiếu
Võ Hương Giang
Nguyễn Thị Tuyết

Cô Nguyễn Thị Tuyết

Tổ Xã Hội
Nguyễn Thị Tuyết

Cô Trần Thị Hà

Tổ Xã Hội
Trần Thị Hà

Cô Trần Thị Hà

Tổ Xã Hội
Trần Thị Hà
Đặng Thị Vân

Cô Đặng Thị Vân

Tổ Xã Hội
Đặng Thị Vân
Đạng Đình Khánh

Thầy Đặng Đình Khánh

Đạng Đình Khánh
Đinh Thị Hải Âu

Cô Đinh Thị Hải Âu

Đinh Thị Hải Âu
Nguyễn Đình Duy

Thầy Nguyễn Đình Duy

Nguyễn Đình Duy
Nguyễn Hải Hà

Thầy Nguyễn Hải Hà

Nguyễn Hải Hà
Nguyễn Hữu Minh

Thầy Nguyễn Hữu Minh

Nguyễn Hữu Minh
Nguyễn Thị An Thái

Cô Nguyễn Thị An Thái

Nguyễn Thị An Thái
Nguyễn Văn Nam

Thầy Nguyễn Văn Nam

Nội dung đang cập nhật

Thầy Nguyễn Xuân Dương

Phó Hiệu Trưởng
Nguyễn Xuân Dương

Thầy Nguyễn Xuân Dương

Phó Hiệu Trưởng
Nội dung đang cập nhật
Đoàn Ngọc Tuấn

Thầy Đoàn Ngọc Tuấn

Tổ Tự Nhiên
Nội dung đang cập nhật
Trần Văn Bính

Thầy Trần Văn Bính

Tổ Tự Nhiên
Nội dung đang cập nhật

Cô Nguyễn Thị Na

Tổ Tự Nhiên
Nguyễn Thị Na

Cô Nguyễn Thị Na

Tổ Tự Nhiên
Nội dung đang cập nhật
Nguyễn Thị Quỳnh

Cô Nguyễn Thị Quỳnh

President & CEO
Nội dung đang cập nhật

Cô Lê Thị Hưng

Tổ Xã Hội
Lê Thị Hưng

Cô Lê Thị Hưng

Tổ Xã Hội
Lê Thị Hưng
Bùi Thị Thu Hằng

Cô Bùi Thị Thu Hằng

Tổ Xã Hội
Bùi Thị Thu Hằng
Đỗ Thị Tuyết

Cô Đỗ Thị Tuyết

Tổ Xã Hội
Đỗ Thị Tuyết
Lương Văn Thắng

Thầy Lương Văn Thắng

Tổ Xã Hội
Lương Văn Thắng

Thầy Võ Việt Hảo

Hiệu Trưởng
Thầy Võ Việt Hảo

Thầy Võ Việt Hảo

Hiệu Trưởng
Nội dung đang cập nhật

Cô Trần Thị Thu

Tổ Xã Hội
Trần Thị Thu

Cô Trần Thị Thu

Tổ Xã Hội
Trần Thị Thu

Cô Nguyễn Thị Hiền

Finance Consultant
Nguyễn Thị Hiền

Cô Nguyễn Thị Hiền

Finance Consultant
Nguyễn Thị Hiền
Trần Thị Kim Cúc

Cô Trần Thị Kim Cúc

Tổ Xã Hội
Trần Thị Kim Cúc
Nguyễn Thị Bích Liên

Cô Nguyễn Thị Bích Liên

Tổ Xã Hội
Nguyễn Thị Bích Liên