Nguyễn Thị Na

Liên Hệ Nhanh

Tổ Tự Nhiên

Cô Nguyễn Thị Na

Nội dung đang cập nhật

Kỹ năng chuyên môn

Planning 80%
Consulting 95%
Management 89%
Development 90%

Trải nghiệm & Hoạt động

Nội dung đang cập nhật