danh sách

Các chuyên đề bồi dưỡng

Nhà trường luôn tạo ra sân chơi công bằng dành cho tất cả học sinh. Đối với những em học sinh Giỏi sẽ được hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng kiến thức với các khóa nâng cao. Bên dưới là một số khóa học.

Business Analysis

Busiess servies ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Reports Analysis

Busiess servies ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cloud Computing

Busiess servies ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Profit Planning

Busiess servies ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Project Reporting

Busiess servies ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Estate Planning

Busiess servies ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nhà trường mở thường xuyên các lớp huấn luyện bồi dưỡng kỹ năng cho học sinh giỏi

ĐĂNG KÝ

Lớp bồi dưỡng học sinh giỏi