Đoàn Ngọc Tuấn

Liên Hệ Nhanh

Tổ Tự Nhiên

Thầy Đoàn Ngọc Tuấn

Nội dung đang cập nhật

Kỹ năng chuyên môn

Vật Lý 100%
Thể thao 95%
Toán 80%
Ca hát 90%

Trải nghiệm & Hoạt động

Nội dung đang cập nhật