Lương Văn Thắng

Liên Hệ Nhanh

Tổ Xã Hội

Thầy Lương Văn Thắng

Lương Văn Thắng

Kỹ năng chuyên môn

Planning 80%
Consulting 95%
Management 89%
Development 90%

Trải nghiệm & Hoạt động

Lương Văn Thắng