Lê Thị Hưng

Liên Hệ Nhanh

Tổ Xã Hội

Cô Lê Thị Hưng

Lê Thị Hưng

Kỹ năng chuyên môn

Planning 80%
Consulting 95%
Management 89%
Development 90%

Trải nghiệm & Hoạt động

Lê Thị Hưng