Nguyễn Thị Bích Liên

Liên Hệ Nhanh

Tổ Xã Hội

Cô Nguyễn Thị Bích Liên

Nguyễn Thị Bích Liên

Kỹ năng chuyên môn

Planning 80%
Consulting 95%
Management 89%
Development 90%

Trải nghiệm & Hoạt động

Nguyễn Thị Bích Liên