Trần Văn Bính

Liên Hệ Nhanh

Tổ Tự Nhiên

Thầy Trần Văn Bính

Nội dung đang cập nhật

Kỹ năng chuyên môn

Toán Học 100%
Thể Thao 75%
Đoàn Thể 89%
Development 90%

Trải nghiệm & Hoạt động

Nội dung đang cập nhật