Nguyễn Thị Quỳnh

Liên Hệ Nhanh

President & CEO

Cô Nguyễn Thị Quỳnh

Nội dung đang cập nhật

Kỹ năng chuyên môn

Planning 80%
Consulting 95%
Management 89%
Development 90%

Trải nghiệm & Hoạt động

Nội dung đang cập nhật