Trần Thị Kim Cúc

Liên Hệ Nhanh

Tổ Xã Hội

Cô Trần Thị Kim Cúc

Trần Thị Kim Cúc

Kỹ năng chuyên môn

Planning 80%
Consulting 95%
Management 89%
Development 90%

Trải nghiệm & Hoạt động

Trần Thị Kim Cúc