Ngày 08/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 cho đội ngũ cán bộ cốt cán các Sở GD&ĐT theo hình thức trực tuyến. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chủ trì Hội nghị tại đầu cầu Bộ GD&ĐT.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và đảm bảo an toàn, Bộ GD&ĐT yêu cầu Ban Chỉ đạo thi các cấp tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức thực hiện đảm bảo các yêu cầu: Thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi; phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của Bộ GD&ĐT, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở GD&ĐT trong hoạt động thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi; tuân thủ quy định của pháp luật, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia Kỳ thi.

Tại Hội nghị, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Kỳ thi, gồm: mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, cách thức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi; cách nhận diện các thiết bị công nghệ cao có thể sử dụng để gian lận trong thi,…

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa cùng cán bộ cốt cán của Sở GD&ĐT Đắk Lắk tham dự tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi.

Tập trung thanh tra
Tập trung thanh tra

Sau Hội nghị tập huấn của Bộ GD&ĐT dành cho cán bộ cốt cán, các Sở GD&ĐT sẽ triển khai tập huấn về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tại địa phương; đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi phải được tập huấn, được đánh giá; nắm chắc và thực hiện đúng quy chế thi, nghiệp vụ thanh tra thi.

Nguồn: Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đắk Lắk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *